Uloga i mjesto aminosalicilata u liječenju kroničnih upalnih bolesti crijeva, dr. Marko Brinar

Doc.dr.sc. Marko Brinar sa Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju KBC Zagreb obrazlaže ulogu i mjesto aminosalicilata u liječenju kroničnih upalnih bolesti crijeva.